Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Zakázkový vývoj měřicích systémů

Provádíme na zakázku návrh a realizace diagnostických systémů a měřicích zařízení z oblasti vibrací, teplot, výchylek atd. V rámci dřívějších projektů proběhl na našem pracovišti:

• vývoj diagnostické jednotky Vibro 2 (měření vibrací, teplot, otáček)
• vývoj dvouosého a tříosého akcelerometru na bázi MEMS technologie
• vývoj systému pro diagnostiku brousících vřeten
  (fa Erwin Junker Čtyřkoly)
• vývoj systému diagnostiky vibrací (univerzita v Bristolu)
• vývoj „inteligentního“ nástroje pro monitoring vibrací
  a tepla během obráběcího procesu
• vývoj systému pro diagnostiku technického stavu vřeten
• návrh polohovacího zařízení pro automatické měření rovinnosti vedení
  (fa Erwin Junker Holice)
• vývoj systému Drift pro bezkontaktní měření teplotních driftů obráběcích
  strojů za rotace

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů