Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Měření hluku

Měření akustického tlaku a akustického výkonu
Měření akustické intenzity

ZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů