Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Měření vibrací

Anotace zkoušky: Vibrace mezi nástrojem a obrobkem mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu obráběného povrchu, životnost nástroje nebo dokonce způsobit jeho destrukci. Chování stroje při obrábění je ovlivněno řeznými podmínkami a dynamickými vlastnostmi stroje. Je proto třeba určit dynamické vlastnosti a využít těchto údajů k nastavení optimálních řezných podmínek.
Norma či jiný
standard: 
ČSN ISO 230
Výstup zkoušky:   
Typický rozsah zkoušky Čas: 1 až 2 dny podle požadavků zákazníka
Cena: 12000 - 30000Kč za zkoušku bez DPH, v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky:  • měření funkcí frekvenčního přenosu (dynamické poddajnosti)
• měření a zobrazení tvarů kmitání
• měření a analýza vibrací stroje za provozu
• pomocí tzv. diagramů stability nastavení optimálních řezných podmínek
Odpovědná osoba:   Ing. Miroslav Janota, Ph.D.ZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů