Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů

Anotace zkoušky: Geometrické zkoušky se skládají z ověření rozměrů, tvarů a poloh součástí a jejich vzájemného přestavení. Zahrnují všechny operace postihující součást stroje (rovinnost ploch, souosost, protínání os, rovnoběžnost a kolmost přímek a rovinných ploch). Týkají se rozměrů, tvarů, poloh a vzájemných pohybů, které mohou ovlivnit přesnost práce stroje. Možnosti využití:
• při typové zkoušce
• při přejímací zkoušce
• při porovnávacích zkouškách
• při periodickém ověření přesnosti stroje
• pro korekci přesnosti polohování
Norma či jiný
standard: 
ČSN ISO 230-1
Výstup zkoušky:  Výsledkem zkoušky je protokol o zkoušce s grafickým zpracováním naměřených hodnot a soubor parametrů postihujících vybraný měřený typ geometrické vlastnosti.
Typický rozsah zkoušky  Čas: 1 den (malé a střední stroje) - 3 dny (velmi velké stroje)
Cena: 14000 - 35000 Kč za zkoušku bez DPH, v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky: • instalace měřidla pro vybraný typ geometrické vlastnosti nebo jejich kombinací
• změření dané vlastnosti definovaným postupem
• instalace měřidla pro další vybraný typ geometrické vlastnosti nebo jejich kombinací
• změření dané vlastnosti definovaným postupem
Odpovědná osoba:   Ing. Martin MorávekZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů