Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Stanovení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa

Anotace zkoušky: Zkoušky diagonálního přestavení umožňují odhadnutí volumetrické (prostorové) přesnosti polohování obráběcího stroje. Úplné proměření volumetrických vlastností je obtížný a časově náročný proces. Zkoušky diagonálního přestavení redukují čas a cenu spojenou s určováním volumetrických vlastností. Testy diagonálního přestavení na diagonálách tělesa mohou být doplněny zkouškami na diagonálách stěn. Zkouška může být použita:
• při přejímací zkoušce
• při porovnávacích zkouškách
• při periodickém ověření přesnosti stroje
Norma či jiný
standard: 
ČSN ISO 230-6
Výstup zkoušky:  Výsledkem zkoušky je protokol s grafickým zpracováním naměřených odchylek a soubor parametrů postihujících:
• diagonální systematickou polohovou úchylku
• diagonální necitlivost
Typický rozsah zkoušky  Čas: 1 den (malé a střední stroje) - 3 dny (velmi velké stroje)
Cena: 14000 - 35000 Kč za zkoušku bez DPH, v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky: • ustavení laserového měřidla do směru diagonálního pohybu stroje
• změření nastavení polohy v definovaných intervalech posunutí
• přeustavení laserového měřidla do směru diagonálního pohybu stroje
• změření nastavení polohy v definovaných intervalech posunutí
Odpovědná osoba:   Ing. Martin MorávekZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů