Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy
v číslicově řízených osách

Anotace zkoušky: Zkouška vyhodnocuje přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v číslicově řízených lineárních a rotačních osách. Aplikace je možná na soustružnických i frézovacích obráběcích strojích. Možnosti využití:
• při typové zkoušce,
• při přejímací zkoušce,
• při porovnávacích zkouškách,
• při periodickém ověření přesnosti stroje,
• pro korekci přesnosti polohování pomocí řídicího sytému.
Norma či jiný
standard: 
ČSN ISO 230-2
Výstup zkoušky:  Výsledkem zkoušky je protokol o zkoušce s grafickým zpracováním naměřených odchylek a soubor parametrů postihujících:
• přesnost nastavení polohy testované osy,
• opakovatelnost nastavení polohy,
• necitlivost v ose.
Typický rozsah zkoušky  Čas: 1 den (malé a střední stroje) - 3 dny (velmi velké stroje)
Cena: 14000 - 35000 Kč za zkoušku bez DPH, v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky: • Ustavení laserového měřidla do směru pohybu strojní osy
• Změření nastavení polohy v definovaných intervalech posunutí
• Přeustavení laseru do směru pohybu další strojní osy
• Změření nastavení polohy v definovaných intervalech posunutí
Odpovědná osoba:   Ing. Martin MorávekZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů