Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Systém Drift

Přístroj Drift je kompletní zařízení pro bezkontaktní měření teplotních driftů obráběcích strojů za rotace. Dodávka obsahuje měřicí HW, SW, trn, domeček pro sondy, PC a školení obsluhy. Přístroj je nabízen ve tří, pěti nebo i více kanálové verzi. Princip je založen na kontinuálním, několika hodinovém měření výchylek rotujícího trnu. V průběhu cyklu dochází k prohřívání konstrukce a tím k teplotním deformacím stroje. Aby bylo možno eliminovat vliv zastavení vřetene, jsou použita bezkontaktní čidla výchylek a rychlosti, která umožňují provádět měření i za vysokých otáček po celou dobu cyklu bez přerušení. Signály jsou sbírány a filtrovány jak v HW, tak v SW části přístroje. Filtrovaný záznam je v nastavitelné periodě (několik sekund) zaznamenáván. Tím je dosaženo příznivého objemu dat bez nutnosti použití velkokapacitního záznamového média. Výsledkem je možnost mnohahodinového měření. K přístroji je možno připojit teploměry různých typů, v počtu kanálů dle přání zákazníka. Dosahovaná přesnost měření výchylek je v řádu jednotek mikrometrů. Maximální otáčky vřetene jsou 40000 ot/min. Přesnost i jiné parametry lze na přání zákazníka zvýšit.

ZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů