Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Stanovení přesnosti kruhové interpolace

Anotace zkoušky: Zkouška stanovuje přesnost kruhové interpolace v jednotlivých souřadných rovinách číslicově řízených soustruhů, soustružnických a frézovacích obráběcích center. Měření je prováděno pomocí aparatury Renishaw Ballbar (indukční teleskopický snímač).
Norma či jiný
standard: 
ČSN ISO 230-4
Výstupem zkoušky je protokol s grafickým zobrazením průběhu kruhové interpolace po zvolené dráze a vyhodnocení parametrů dle normy (kruhová hystereze, úchylky kruhovitosti, radiální úchylky).
Typický rozsah zkoušky Čas: 1 den
Cena: 14000 Kč za zkoušku bez DPH; v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky:  • instalace měřidla
• změření kruhové interpolace
• změna umístění měřidla pro další měřenou      rovinu
• změření kruhové interpolace
Odpovědná osoba:   Ing. Martin MorávekZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů