Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Stanovení přesnosti chodu vřeten za rotace

Anotace zkoušky: Pomocí sady bezkontaktních čidel výchylky vyhodnocujících aktuální polohu přesného měřicího trnu upnutého do dutiny vřetene ev. do univerzálního sklíčidla jsou vypočteny geometrické chyby rotačního pohybu vřetene. Při dlouhodobém běhu vřetene lze sledovat teplotní drift nástroje vůči obrobku v průběhu teplotní stabilizace stroje.
Norma či jiný
standard: 
ISO 230-7
Výstup zkoušky:  Výstupem zkoušky jsou polární grafy (orbity) s grafickým znázorněním radiálních pohybů vřetene ve dvou měřicích rovinách a v axiálním směru, dále FFT spektra jednotlivých měřicích kanálů. U dlouhodobého běhu vřetene je výstupem graf driftu polohy vřetene v závislosti na teplotní stabilizaci stroje.
Typický rozsah zkoušky  Čas: krátkodobý běh: 4 hodiny, dlouhý běh 16 hodin.
Cena: 8000 - 20000 Kč za zkoušku bez DPH; v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky:  Po ustavení měřicího zařízení se postupně provede měření pro 10 %, 50 % a 100 % otáček vřetene za minutu. Během měření se vyhodnocují synchronní a asynchronní chyby ve dvou radiálních rovinách a v axiálním směru. Pomocí analýzy orbitů a FFT analýzy lze odhalit příčiny neuspokojivého chodu vřetene (nevyváženost nástroje, nesouosost, opotřebení ložisek, blízkost frekvencím rezonance). Při dlouhodobém běhu vřetene v nezatíženém stavu stroje se sleduje relativní pohyb mezi nástrojem a obrobkem, dokud nedojde k ustálení teploty vřetene (měřicí trn versus domeček s čidly).
Odpovědná osoba:   Ing. Petr Chvojka, Ph.D.ZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů