Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Diagnostická měření strojů

Anotace zkoušky: Vibrační diagnostika strojů spolu s dalšími zkouškami* umožňuje odhalit příčiny neuspokojivého stavu stroje.
*(např. dynamická měření, měření statické tuhosti)
Norma či jiný
standard: 
ČSN 20065
ČSN ISO 10816-1
ČSN ISO 13373-1
Výstup zkoušky:  Výstupem zkoušky je:
• Identifikace a odstranění poruchy stroje.
• Snížení vibrací, hluku, zefektivnění běhu stroje.
• Snížení vibrací, hluku, zefektivnění běhu stroje.
• Provozní vyvážení rotorů.
Typický rozsah zkoušky  Čas: 1 až 5 dní, dle závažnosti poruchy
Cena: 30000 - 120000 Kč za zkoušku bez DPH, v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky:  Samotnému měření předchází důkladné seznámení s konstrukcí stroje, s funkcemi jednotlivých uzlů, následuje vyšetření kvality výroby a montáže komponent, je prozkoumáno uložení stroje. Vše je uzavřené finální analýzou dostupných informací, na jejichž základě je rozhodnuto o použitém setu měření. Jednotlivé fáze měření pak postupně potvrzují anebo vyvracejí aktuální hypotézu.
Odpovědná osoba:   Ing. Petr Chvojka, Ph.D.ZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů