Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Školení a semináře

Realizujeme školení pracovníků šité na míru zákazníka přímo ve firmě zákazníka nebo v prostorách ČVUT v Praze na Albertově. Jedná se zejména o následující témata:

Vibrační diagnostika

• Zaměřeno hlavně na ložiska a vřetena obráběcích strojů, přístroje, metodiky, základy analýzy

Dynamické chování strojů

• Zaměřeno na základy dynamiky soustav s cílem osvojit si aparát pro pochopení interpretace výsledků zkoušek, teorie, přístroje, základy analýzy

Energetická analýza strojů

• Energetický audit obráběcího stroje, prostor pro úspory energie, příklady z měření, doporučení pro snížení energetické náročnosti obráběcího procesu

Kompenzace teplotních vlivů na přesnost stroje

• Základy návrhu termostabilního stroje, metody kompenzace, aplikace chladicích agregátů

Vyvažování

• Vyvažování vřeten, nástrojů a rotačních os přímo na stroji v jedné i dvou rovinách, teorie, přístroje, praktické ukázky

 

Případné požadavky nebo dotazy směřujte na Ing. Miroslava Janotu, Ph.D.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů