Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Neakreditovaná měření

Nabízíme neakreditovaná měření jako

• přesnost rotačních os
• měření deformací
• měření sil a silových toků
• měření spotřeby energií

Případné požadavky nebo dotazy směřujte na Ing. Miroslava Janotu, Ph.D.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů