Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Zkušební laboratoř RCMT

technický vedoucí laboratoře Ing. Miroslav Janota, Ph.D.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE | FAKULTA STROJNÍ
Horská 3 |128 00 Praha 2

KONTAKT
TEL: 221 990 925
FAX: 224 359 348
MOBIL: 605 205 925
EMAIL: M.Janota@rcmt.cvut.cz

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů