Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Akreditované zkoušky obráběcích strojů

Naší laboratoři byla udělena akreditace pro provádění těchto zkoušek:

Stanovení přesnosti chodu vřeten za rotace
(synchronní a asynchronní geometrická chyba chodu vřetene, teplotní drift)

Stanovení přesnosti kruhové interpolace
(kruhová hystereze, úchylky kruhovitosti, radiální úchylky)

Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách
(přesnost nastavení polohy, opakovatelnost nastavení polohy)

Stanovení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa
(diagonální polohová úchylka, diagonální necitlivost)

Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů
(rovinnost ploch, souosost, protínání os, rovnoběžnost, kolmost přímek a rovinných ploch)

Měření statické tuhosti obráběcích strojů
(deformace rámu stroje vlivem vnějších sil)

Měření vibrací
(modální analýza, dynamická poddajnost, tvary kmitů, stabilita a produktivita obrábění)

Měření hluku
(hladina akustického tlaku, hladina akustického výkonu, hladina akustické intenzity)

Měření teplot a tepelného chování obráběcích a jiných strojů
(tepelné chování stroje, deformace vlivem teploty, teplotní drifty)

Diagnostická měření strojů
(identifikace poruchy stroje, snížení vibrací a hluku, provozní vyvážení rotorů)


© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů