Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Akreditovaná Zkušební laboratoř RCMT

Skupina měření vznikla spolu s výzkumným centrem RCMT v roce 2000. Hlavní zaměření této skupiny spočívalo v měření vibrací a hlučnosti v průmyslových podnicích v rámci spolupráce s výrobci obráběcích strojů v ČR. Záhy se portfolio našich služeb rozšířilo o měření přesnosti těchto strojů a jejich tepelného chování. Takto jsme byli schopni pokrýt všechny odstavce normy ISO 230.

Od roku 2004 jsme akreditovanou zkušební laboratoří, jejíž hlavní činností je měření a technická diagnostika výrobních strojů a jejich uzlů. Laboratoř má zaveden systém jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Nad rámec akreditace pracují technici laboratoře také na výzkumných úkolech týkajících se stability obrábění a kompenzací negativních teplotních vlivů na přesnost práce obráběcího stroje. Zabýváme se návrhy a realizacemi diagnostických systémů na klíč. Jako součást Fakulty strojní ČVUT v Praze máme oprávnění vystavovat posudky strojních zařízení ve zmíněné oblasti měření vibrací a hluku. Nedílnou součástí našich služeb jsou specializovaná školení pracovníků v průmyslu ve výše uvedených oborech metrologie.

Laboratoř disponuje kvalifikovanými techniky a moderními mobilními zařízeními pro provádění zkoušek přímo u zákazníka. Jsme vybaveni měřidly renomovaných firem, např. Optodyne, Brüel&Kjaer, Adash, Lion Precision, Flir, Mitutoyo, Tesa, Ahlborn, Dewetron, National Instruments.

 

Výběr z publikací:

Měření vibrací a analýza ustavení troubového mlýna

Vibrace jako zdroj poznání

Podpora prediktivní údržby

Samocentrovatelná hlava - šikovný pomocník se širokým záběrem

Ekodesign - cesta k efektivní výrobě a technologiím

Ekodesign - ekologie, ekonomie, nebo obojí?

Měření přesnosti chodu vřetene a jeho diagnostika

Vyrábět stejně za méně - energetická efektivita obráběcích strojů

Výzvy pro inovativní metody měření a diagnostiky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů