Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

WP12 - Implementace SVA, diseminace výsledků výzkumu a vývoje a zapojení studentů

Na výše uvedené odborně orientované pracovní balíčky navazuje balíček č. 12, jehož hlavním cílem je aktivně zajišťovat implementaci výsledků projektu. Implementací výsledků se rozumí konkrétní vyhledávání uplatnění výsledků výzkumu a vývoje na strojích a technologiích partnerů konsorcia. Cílem je zajistit co nejširší uplatnění výsledků výzkumu na různých typech a velikostech strojů, resp. různých typech technologií a tím zvýšit konkurenceschopnost firem v konsorciu.

Hlavním nástrojem této aktivity je tvorba, udržování a každoroční revize tzv. implementačního plánu. Výchozí verze implementačního plánu vychází ze seznamu výsledků tohoto projektu, který je vytvořen na základě zpracování informací z průzkumu trhu a známého stavu vědy a průmyslového vývoje, které nejsou starší než 12 měsíců. Tento plán by zajistil vynikající konkurenceschopnost firmám v konsorciu za předpokladu, že by nedošlo během následujících let ke změně vnějších podmínek (situace na trhu, technický vývoj konkurence apod.). Protože tyto podmínky se mění, bude implementační plán každoročně revidován s cílem zajistit maximální využití výsledků projektu pro zvýšení konkurenceschopnosti firem v konsorciu. Konkurenceschopný podnik musí respektovat tyto pohyby na trhu, požadavky zákazníků a nabídku konkurence.

Průmyslové firmy v konsorciu aktivně participují na tvorbě a revizi implementačního plánu formou připomínek a komentářů. Implementační plán se tak stává mj. i interní komunikační platformou, ve které se potkávají výsledky dlouhodobého aplikovaného výzkumu a vývoj, jehož výstupem je konkrétní know-how, znalosti, metodiky a postupy, s vnějšími podněty ze světových výstav strojů a špičkových odborných konferencí a konkrétní představy podniků o vývoji a inovacích jejich strojů. Výsledkem je definice zadání pro konkrétní inovace strojů, uzlů, komponent a technologií v horizontu max. do tří let, čímž dochází k implementaci výsledků předchozího dlouhodobého aplikovaného výzkumu a vývoje v oboru i v projektu. Tento krátkodobý a inovační aplikovaný výzkum je realizován v přímé vazbě na požadavky zákazníků, požadavky trhu a znalost nabídky konkurence a zajišťuje tak sledované zvýšení konkurenceschopnosti firem v konsorciu CK SVT.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů