Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

3.2.2 Zvyšování přesnosti a jakosti broušených povrchů

vedoucí Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Cíle projektu


Výzkum broušení kovů se zaměřením na přesnost a kvalitu povrchu.
Rozbor problému zvyšování přesnosti a kvality povrchu po broušení.
Výzkum nových možností dalšího zdokonalování brousících technologií.

Řešení projektu


2011

 

Cíle roku

Realizace procesů broušení vedoucích ke zvyšování přesnosti a jakosti broušených povrchů s ohledem na reálné průmyslové aplikace.

2010

 

Cíle roku

Důkladný rozbor problematiky broušení kovů ve vztahu ke vznikajícímu povrchu.
Návrhy možných přístupů ke zvyšování přesnosti a jakosti broušených povrchů s ohledem na reálné průmyslové aplikace.

Průběh řešení

V r.2010 nejprve proběhlo studium doposud známých teoretických poznatků z oboru broušení a jejich kritický rozbor. V rámci těchto prací vznikla výzkumná zpráva v podobě kritické rešerše. Ta mimo jiné obsahuje také naznačení konkrétních směrů a cílů, které je třeba v oboru broušení nadále řešit, a to je především broušení tvrdých ocelových materiálů a broušení neželezných materiálů (především titanových a hliníkových slitin).
Hlavní část experimentálních prací v projektu byly s ohledem na závěry rešerše a na realizaci konkrétní průmyslové aplikace zaměřeny na zvyšování jakosti obrobeného povrchu při broušení ocelového návarového materiálu UPT A DUR 600 o tvrdosti přibližně 62 HRC. Pro broušení byly vybrány moderní a doposud nedostatečně testované brousící materiály. Při broušení těmito materiály byl určen vliv řezných podmínek na minimální možnou dosaženou drsnost obrobeného povrchu, a posléze také na příkon obrábění v případě realizace hrubovacích operací broušením. Posléze byly navíc ještě vypočteny ekonomické ukazatele u jednotlivých testovaných variant. Hlavním výstupem prací v roce 2010 bylo určení nejvhodnějšího materiálu brousícího kotouče a pro něj nejvhodnějších řezných podmínek tak, aby byly splněny požadavky zadání úkolu - vysoká předepsaná jakost povrchu obrobku a minimální náklady při broušení uvedeného materiálu. Výsledky broušení kalených ocelových materiálů s cílem dosažení vysoké jakosti povrchu byly rovněž aplikovány ve spolupráci s AVČR při přípravě speciálních vzorků pro povlakování.Hlavní část experimentálních prací v projektu byly s ohledem na závěry rešerše a na realizaci konkrétní průmyslové aplikace zaměřeny na zvyšování jakosti obrobeného povrchu při broušení ocelového návarového materiálu UPT A DUR 600 o tvrdosti přibližně 62 HRC. Pro broušení byly vybrány moderní a doposud nedostatečně testované brousící materiály. Při broušení těmito materiály byl určen vliv řezných podmínek na minimální možnou dosaženou drsnost obrobeného povrchu, a posléze také na příkon obrábění v případě realizace hrubovacích operací broušením. Posléze byly navíc ještě vypočteny ekonomické ukazatele u jednotlivých testovaných variant. Hlavním výstupem prací v roce 2010 bylo určení nejvhodnějšího materiálu brousícího kotouče a pro něj nejvhodnějších řezných podmínek tak, aby byly splněny požadavky zadání úkolu - vysoká předepsaná jakost povrchu obrobku a minimální náklady při broušení uvedeného materiálu. Výsledky broušení kalených ocelových materiálů s cílem dosažení vysoké jakosti povrchu byly rovněž aplikovány ve spolupráci s AVČR při přípravě speciálních vzorků pro povlakování.

VaV výsledky

Publikace: 1
Oponované výzkumné zprávy: 2

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů