Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

2.3.1 Nové metody provozního měření dynamických vlastností obráběcích strojů

vedoucí Ing. Miroslav Janota, Ph.D.

Cíle projektu


Provozní identifikace dynamických vlastností (dynamické poddajnosti) obráběcích strojů - motivací je úspora měřicí techniky a obsluhy, získání reálnějších informací o těchto vlastnostech, protože sběr informací se provádí pouze pomocí snímačů odezvy (akcelerometrů). Identifikace vlastních frekvencí a tlumení z provozních dat. Identifikace vlastních tvarů kmitání a jejich normování (t.j. získání amplitud dynamické poddajnosti).  

Řešení projektu


2011

 

Cíle roku

Identifikace vlastních tvarů kmitání a jejich normování - dokončení.

2010

 

Cíle roku

Identifikace vlastních frekvencí a tlumení z provozních dat.
Identifikace vlastních tvarů kmitání a jejich normování - úvodní část.

Průběh řešení

V roce 2010 se výzkum ubíral několika směry. V prvním se testovaly různé druhy čidel (snímačů) kmitání z hlediska vhodnosti nasazení při provozní identifikaci dynamických parametrů. Následně bylo prováděno testování frézováním na obráběcích strojích. Nakonec byly provedeny pokusy normování vlastních vektorů na standech. Při testování snímačů, pro měření na rotujícím nástroji, byl zkoušen dopplerovský laser a eddy-current sonda (vířivé proudy). Ukázalo se, že eddy-current sonda, i když je mechanicky robustní, neměří dobře válcové dílce. Při testování frézováním se ukázalo, že kmitavý signál získaný poklesem otáček při frézování obsahuje rezonanční frekvence. Tyto frekvence se shodují s těmi, které byly naměřeny při nestabilním frézování. Normování vlastních vektorů (=nalezení amplitud dynamické poddajnosti) proběhlo pouze na standech. Zde byly zjištěny uspokojivé výsledky. Byla k tomu použita metoda známá z literatury. Je otázkou zda tato metoda bude použitelná na reálném obráběcím stroji.

VaV výsledky

Publikace: 6
Oponované výzkumné zprávy: 1

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů