Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

3.2.1 Ekologické obrábění

vedoucí Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Cíle projektu


Experimentální výzkum procesů probíhajících při suchém obrábění bez chlazení, s chlazením studeným vzduchem a s chlazením s minimálním množstvím kapaliny (MQL). 

Řešení projektu


2009

 

Cíle roku

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2006.

Průběh řešení

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2006.

VaV výsledky

 

2008

 

Cíle roku

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2006.

Průběh řešení

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2006.

VaV výsledky

 

2007

 

Cíle roku

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2006.

Průběh řešení

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2006.

VaV výsledky

 

2006

 

Cíle roku

Určení vlivu způsobu chlazení (na sucho, vírová trubice, MQL, povodňové chlazení) na silové poměry při obrábění (provedeno v roce 2005 u řezání závitů). Experimentální výzkum volby druhu kapaliny vhodné pro chlazení systémem MQL s ohledem na životní prostředí, trvanlivost nástroje a zdraví obsluhy stroje.

Průběh řešení

Stanoven vliv řezných podmínek na velikost řezných sil, drsnost obrobeného povrchu, mikrotvrdost, zbytková napětí, teplotu řezání a teplotu obrobeného povrchu obrobku při obrábění etalonové oceli 12 050. Zpracován závěr o vhodnosti použití jednotlivých způsobů chlazení pro dané konkrétní podmínky. Navrženo optimální pracovní prostředí pro obrábění oceli 12 050 nástrojem z povlakovaného SK z hlediska výše uvedených parametrů.

VaV výsledky

Oponované výzkumné práce: 1

2005

 

Cíle roku

Určení vlivu způsobu chlazení (na sucho, vírová trubice, MQL, povodňové chlazení) na integritu povrchu po obrábění. Stanovení vlivu různých způsobů chlazení (na sucho, vírová trubice, MQL, povodňové chlazení) na teplotu řezání a tepelné ovlivnění obrobku.

Průběh řešení

Před zahájením řešení byla zpracována rešerše s cílem zjištění stavu ve světě. Ve spolupráci s podniky - PRAMET TOOLS, NAREX Ždánice a KOVOSVIT MAS - byla navržena metodika experimentů a způsob jejich vyhodnocení. Výsledky byly konzultovány s příslušným podnikem.

VaV výsledky

Publikace:
Oponované výzkumné zprávy:

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů