Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Výzkumný program v období 2010 - 2011

Projekt RCMT je v období 2010 - 2011 realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory projektu výzkumu a vývoje 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů