Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Projekt RCMT byl v období 2000 - 2004 realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory projektu výzkumu a vývoje LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů