Výuka
loga

Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii | RCMT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE | FAKULTA STROJNÍ
Horská 3 |128 00 Praha 2

mapa

 

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

vedoucí pracoviště
TEL 221 990 944
EMAIL m.sulitka@rcmt.cvut.cz

individuální studijní plány
odborná praxe na Ú12135
možnosti studia v zahraničí

 

Ing. Michal Fürbacher

tajemník pracoviště
TEL 221 990 935
EMAIL m.furbacher@rcmt.cvut.cz

informace k oborovému studiu
studijní operativa
zadávání BP a DP

 

Tereza Frelichová, DiS.

asistentka vedoucího ústavu
TEL 221 990 900
EMAIL t.frelichova@rcmt.cvut.cz

 

Barbora Ševčíková

SEKRETARIÁT
TEL 221 990 914, 224 359 339
FAX 224 359 348
EMAIL info@rcmt.cvut.cz, 12135@fs.cvut.cz

 

Další kontakty