Výuka
loga

Ústav výrobních strojů a zařízení | RCMT

Ústav výrobních strojů a zařízení | RCMT (www.rcmt.cvut.cz) je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

 • pokročilých simulačních modelů,
 • virtuálního prototypování a virtuálního testování,
 • nových metod řízení pohonů a tlumení vibrací,
 • nekonvenčních materiálů a struktur,
 • sledování stavu a diagnostiky obráběcích strojů,
 • kompenzace teplotních chyb strojů a návrhu přídavných odměřování,
 • optimalizace řezného procesu a technologie víceosého obrábění,
 • minimalizace dopadů provozu stroje na životní prostředí.

Nabízíme

 • zakázkový výzkum, vývoj a vzdělávání pro průmysl,
 • komplexní podporu vývoje výrobních strojů,
 • simulace a měření v oblasti statických, dynamických a tepelných vlastností strojů,
 • služby akreditované zkušebny,
 • návrh diagnostických systémů strojů,
 • energetickou a ekologickou optimalizaci strojů,
 • zvyšování přesnosti obráběcích strojů,
 • optimalizace obráběcích technologií,
 • postprocesory a pětiosé obrábění,
 • snižování výrobních nákladů.

Ústav výrobních strojů a zařízení | RCMT je spolu/řešitelem řady projektů průmyslového výzkumu a vývoje.