Výuka
loga

Užitečné odkazy

 

KOS

Komponenta studium eviduje veškeré informace o studiu (zápisy předmětů, rozvrhy, výsledky studia, diplomové práce...). Do aplikace se uživatelé přihlašují uživatelským jménem a hlavním heslem

 

Studijní oddělení

Studijní oddělení Fakulty strojní ČVUT
Technická 4, 166 07 Praha 6
Tel. +420 233 339 966, +420 224 352 424
Email: 12922@fs.cvut.cz

 

Knihovna

Ústřední knihovna ČVUT
Technická 6, 160 80 Praha 6
Tel. +420 224 359 802
Email: knihovna@cvut.cz

 

Koleje

Správa účelových zařízení ČVUT nabízí studentům ubytování na kolejích ČVUT v Praze: v okolí areálu ČVUT v Dejvicích (Dejvická, Sinkuleho, Masarykova kolej), kousek od Dejvic v Bubenči (Bubenečská kolej, Orlík), na Strahově, v centru Prahy (Hlávkova kolej) u budov FEL a FJFI a kousek od centra v Praze 4 - Podolí.
Podrobnosti
týkající se ubytování jsou uvedeny na webových stránkách Správy účelových zařízení ČVUT.

 

Menzy ČVUT

Studenti mohou využít možnost stravování v menze Fakulty dopravní v Horské ulici. Menu, provozní doba a další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách menzy. Další menzy ČVUT a možnosti stravování jsou uvedeny na webových stránkách Správy účelových zařízení ČVUT.

 

Studenti se specifickými potřebami

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA je celouniverzitní pracoviště ČVUT v Praze. Usiluje o efektivní a smysluplné studium studentů s handicapem, poskytuje komplexní služby uspokojující specifické potřeby těchto studentů a uchazečů o studium. Nabízí konzultace akademickým pracovníkům a odborné veřejnosti. Součástí našich aktivit je také zajištění fyzické přístupnosti výukových prostor univerzity.

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6
Tel.: +420 224 358 463
E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz