Výuka
loga

Historie pracoviště a oboru

Historie pracoviště, jako odboru ústavu technologie obrábění se datuje od roku 1926, avšak k výraznému rozvoji došlo od roku 1960 pod vedením prof. Josefa Píče, již jako samostatné katedry se sídlem v Horské ulici v Praze na Albertově. Ústav výrobních strojů a zařízení patří mezi klíčové ústavy FS ČVUT v Praze. Na odborné a pedagogické úrovni spolupracuje zejména s Ústavem mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (Ú12105) a s Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie (Ú12134).

Historie obrábění a tváření, tedy operací, kdy buď materiál odebíráme z polotovaru, nebo materiál přetváříme a měníme jeho tvar, začala přibližně před 200 000 lety, kdy člověk rozumný – Homo sapiens sapiens – získal schopnost vyrábět. Ještě v druhé polovině 19. století byli výrobci nástrojů a strojů většinou jednotlivci a podniky, které vyráběly původně něco zcela jiného, například parní stroje, lokomotivy, mostní ocelové konstrukce, automobily, turbíny, hudební nástroje, kuchyňské nádobí, nábytek, obuv apod., a tlak na přesnost je nutil stavět vlastní stroje. Postupně se obráběcí a tvářecí stroje staly samostatným oborem.

Stroje z oborou Machine Tools jsou základem pro veškerou výrobu. Vše, co nás obklopuje, a není čistým dílem přírody, vzniklo za pomoci obráběcích a tvářecích strojů v některé fázi výroby. Tyto stroje jsou u zrodu všeho člověkem vyrobeného. Jedná se o jediné stroje, na kterých se dají vyrábět stroje přesnější, než jsou ony samy.