Výuka
loga

FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE

Technická 4, 166 07 Praha 6
www.fs.cvut.cz

 

Proč studovat FS

Strojírenství je perspektivní obor, který má jak v České republice, tak v Evropské unii budoucnost. Absolventi mají široké pole působnosti. Kromě firem s ryze strojní výrobou najdou díky široké škále oborů místo i u firem zabývajících se automatizací, informatikou, životním prostředím, biomedicínským a rehabilitačním inženýrstvím, energetikou, materiálovým inženýrstvím, mechatronikou, dopravní technikou, ale i v oblasti ekonomiky a managementu, apod.

V krátké době po zahájení studia je možné se zapojit do různých výzkumných a vývojových projektů a získat neocenitelné praktické zkušenosti. Kdo úspěšně projde studiem na Fakultě strojní, může mít jistotu, že najde dobře placené místo.