Výuka
loga

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6
www.cvut.cz

 

ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií), které se dále podle oborů dělí na ústavy/katedry