Výuka
loga

Ukázky řešených bakalářských prací

 

Ukázka bakalářské práce zaměřené na konstrukci

  • návrh polohovací jednotky vřetene kotoučové pily na kámen
  • zadáno firmou Kaspe

 

 

Ukázka bakalářské práce zaměřené na konstrukci

  • návrh dopravníku pro vysouvání výpalků a strusky z laserového CNC stroje
  • zadáno firmou VANAD

 

 

Ukázka bakalářské práce zaměřené na měření

  • měření tuhosti lineárního vedení

 

 

Ukázka bakalářské práce zaměřené na řízení CNC strojů

  • vytvoření cyklů pro emulaci řídicího systému Heidenhain iTNC640 v SW NX
  • zadáno firmou Kovosvit MAS