Výuka
loga

Struktura studia bakalářského studijního programu

Bakalářské studium programu Strojírenství probíhá v prvních třech letech ve společném základu, oborově se člení ve čtvrtém ročníku.

Studijní plány a předměty jsou uvedeny v Bílé knize.

Rozvrhy jsou uvedeny v systému KOS.

Důležité termíny akademického roku jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku.