Výuka
loga

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Studijní obor:           Konstruování podporované počítačem

Studijní program:      Strojírenství

Obsah studia:

Ústav výrobních strojů a zařízení se podílí na oborové výuce v závěrečném 4. ročníku výukou těchto předmětů:

  • Modelování a simulace
  • Tekutinové mechanismy a pohony
  • část předmětu Experimentální metody a certifikace strojů

Dále vyučuje zaměření Výrobní technika, které si mohou studenti zvolit pro závěrečnou etapu studia a pro zaměření své bakalářské práce.

V předmětu Modelování a simulace se studenti naučí pracovat v CAD systému Solidedge na praktických příkladech konstrukčních uzlů výrobních strojů. Součástí jsou popisy konstrukcí základního uspořádání konstrukčních uzlů obráběcích strojů.

V předmětu Tekutinové mechanismy a pohony se studenti seznámí s jednotlivými prvky hydraulických a pneumatických obvodů a jejich zapojení. Sami pracují s reálnými prvky pneumatických a hydraulických obvodů v laboratořích Ústavu výrobních strojů a zařízení, které jsou používány v tekutinových mechanismech.

V části předmětu Experimentální metody a certifikace strojů se studenti seznámí se základními diagnostickými metodami používanými pro zjišťování vlastností obráběcích strojů, především geometrické přesnosti, statické tuhosti, vibrací, akustických veličin a tepelného chování obráběcích strojů.

V případě, že si student vybere zaměření Výrobní technika, dozví se ve stejnojmenném předmětu základy velmi širokého oboru Strojírenská výrobní technika. V tomto průřezovém předmětu si objasní charakteristiku strojů a zařízení pro realizaci diskrétních technologických procesů, jejich technické parametry, základy konstrukce obráběcích strojů, tvářecích strojů, automatizačních zařízení výrobních strojů a zařízení a průmyslových manipulátorů a robotů. 

Dále absolvuje předmět Oborový projekt, který je zaměřen na seznámení se s definovaným problémem z oboru Výrobní techniky, který je přípravou pro bakalářskou práci.

 

Užitečné odkazy:

Přihláška ke studiu

Podmínky přijímacího řízení Bc.

Vzorový test a okruhy přijímacího řízení Bc.

Rozcestník bakalářského studia

Studijní plány

Fakulta strojní - informace o Bc. oborech