Výuka
loga

Představení oboru

Výrobní stroje a zařízení jsou hi-tech oborem aplikované mechaniky, ve kterém ČR zaujímá 7. místo na světě v produkci na obyvatele, působí v něm desítky českých prosperujících firem, export většiny české produkce putuje na trhy vyspělých zemí.

Jedná se o tradiční strojírenský obor:

 • specializovanou výrobou výrobních strojů se zabývají firmy již 200 let
 • tradice v Českých zemích sahá do druhé poloviny 19. stolení
 • dnes cca 20 prvovýrobních firem s vlastními produkty

Jedná se o moderní strojírenský obor:

 • výrobní stroje zajišťují realizaci všech výrobních technologií
 • rozvoj konstrukce strojů je spojen s rozvojem technologií
 • produktivita a přesnost strojů ovlivňuje kvalitu a cenu finálních výrobků

Jedná se o perspektivní obor:

 • výrobní stroje jsou základ moderních technologií
 • ČR je neprůmyslovější zemí EU (1/3 HDP vzniká v průmyslu)

Jedná se o univerzální obor:

 • synergie strojní konstrukce, řízení, elektroniky, automatizace a strojírenské technologie
 • přímá vazba na řízení výroby a management podniku

Absolventi oboru jsou žádaní národními i mezinárodními firmami

 • inženýři do vývoje, zkušeben i do provozu
 • manažeři a vedoucí technických provozů a oddělení

Obor výrobních strojů a zařízení patří v České republice ke klíčovým průmyslovým odvětvím. Zaměřuje se na produkci tzv. mateřských strojů, především obráběcích a tvářecích strojů. Tyto stroje stojí na počátku veškeré strojírenské a průmyslové produkce a jsou základním a univerzálním prostředkem pro vytváření jakýchkoliv dalších strojů, zařízení nebo produktů. Nedílnou součástí obráběcích a tvářecích strojů je také automatizace a vyšší celky výrobních systémů. Dlouhodobě zaujímá Česká republika 7. místo v produkci výrobních strojů a zařízení na obyvatele, přičemž většina strojů je exportována na vyspělé světové trhy. V oboru obráběcích strojů, tvářecích strojů a automatizační techniky v ČR působí desítky až stovky úspěšných a dlouhodobě prosperujících firem.

Dlouhodobá úspěšnost oboru strojírenské výrobní techniky a technologie na úrovni České republiky je určována vysokým stupněm konkurenceschopnosti tohoto oboru vůči zahraniční produkci. Z hlediska techniky je možné konkurenceschopnost ovlivňovat pouze zdokonalováním hlavních užitných vlastností výrobních strojů. Proto je při studiu kladen velký důraz na výklad a pochopení vazby mezi hlavními užitnými vlastnostmi výrobních strojů a zařízení a mezi technickými a technologickými nástroji, kterými můžeme tyto užitné vlastnosti jako strojní inženýři ovlivňovat. Předmětem studia oboru jsou moderní metody pro návrh, vývoj a optimalizaci výrobních strojů a automatizační techniky.

Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135) a Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii (RCMT) představují jedno společné pracoviště Fakulty strojní ČVUT, které je zaměřeno na výzkum a vzdělávání v oboru „Machine Tools“, tedy v oboru obráběcích a tvářecích strojů a související automatizace. Ú12135 se věnuje výuce, výzkumu a spolupráci s průmyslem v oboru Strojírenská výrobní technika. Zabývá se tak především obráběcími a tvářecími stroji, resp. sofistikovanými nástroji sloužícími k ovlivnění materiálu.

Absolventi oboru získávají kvalitní pracovní pozice v průmyslu a komerční sféře.