Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Software pro určení optimálních otáček vřetene při frézování

Typ výsledku: Software
Autoři za VCSVTT: Ing. Fojtů Petr, Ph.D.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.1.3 Modelování lineárních i nelineárních samobuzených kmitů při obrábění
Rok vydání: 2011
Klíčová slova otáčky vřetene, stabilita, hloubka řezu
Anotace: Software slouží pro určení optimálních otáček vřetene při frézování. Vyhodnocuje záznam zvuku pořízený při obrábění za nestabilních podmínek. Ze získané závislosti frekvence chvění je možné určit optimální otáčky.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů