Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

SynTOS

Typ výsledku: Software
Autoři za VCSVTT: Ing. Lachman Martin, Ph.D.
Ing. Mendřický Radomír, Ph.D.
Ing. Veselý Jan, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ing. Rybář Pavel
Ing. Matyska Vojtěch, Ph.D.
Šindler Jaroslav
Ing. Zavázal Tomáš
Ostatní autoři: Havlík, L.; Kozlok, T.
Projekt: 2A-2TP1/094 | Synergický vývoj obráběcích strojů
Rok vydání: 2011
Klíčová slova Pohony, parametrizace, nosná stavba stroje
Anotace: Software SynTOS byl vyvinut v rámci projektu MPO ev.č. 2A-2TP1/094 společně se spolupříjemci MAS Kovosvit a.s., TOS Varnsdorf a.s. Jedná se o software pro podporu návrhu pohonů a nosného skeletu obráběcího stroje.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů