Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Technologie obrábění obrobku typu víko z těžkoobrobitelné korozivzdorné oceli AMS5645

Typ výsledku: Ověřená technologie
Autoři za VCSVTT: Ing. Malý Jan
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.2.1 Obrábění materiálů se zhoršenou obrobitelností
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: U12242 - 03/2011
Klíčová slova Frézování těžkoobrobitelných materiálů, jakost povrchu obrobku
Anotace: Technologie obrábění korozivzdorných ocelí klade vysoké nároky na vlastnosti řezného nástroje, funkčního povlaku a použité technologie. Správná volba nástroje, řezných podmínek a technologie obrábění povede k výraznému zkrácení výrobního čas obrobku a zajistí požadovanou jakost obrobeného povrchu. Konkrétně se jednalo o obrábění obrobku tvaru víko z těžkoobrobitelné korozivzdorné oceli AMS5645.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů