Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

RedCaM Quatro - zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF - 1. generace

Typ výsledku: Funkční vzorek
Autoři za VCSVTT: Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Ing. Diviš Ivan
Ing. Koubek Jan, Ph.D.
Ostatní autoři: Beneš, P.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.1.1A Měření chyb v pracovním prostoru strojů
Rok vydání: 2011
Klíčová slova měření přesnosti, paralelní kinematika, kalibrace
Anotace: RedCaM Quatro představuje zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF využívající paralelní kinematické struktury. Jeho výhodou je možnost “kráčení” v pracovním prostoru stroje a tím rozšíření operačního prostoru měřicího zařízení. Výsledná přesnost je docílena aplikací samokalibrace.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů