Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Verification of Simulation Models and Advancement of Machine Tool Virtual Models

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Stach Eduard, Ph.D.
Ing. Lysák Pavel
Ing. Vrba Pavel, Ph.D.
Ing. Koubek Jan, Ph.D.
Ing. Fojtů Petr, Ph.D.
Ing. Mareš Martin, Ph.D.
Ing. Mašek Jan
Ing. Moravec Jan, Ph.D.
Ing. Matyska Vojtěch, Ph.D.
Projekt: 261/OHK2/3T/12 | Verifikace simulačních modelů komponentů a uzlů výrobních strojů
Publikováno v: Workshop 2011
Rok vydání: 2011
Rozsah stran: 1-37
Klíčová slova Vibrace, teplotně mechanický systém, hydrostatika, nekonvenční materiály, kuličkový šroub, nerovnoměrný chod, paralelní pohon, adaptivní kompenzace, optimalizace
Anotace: Projekt je zaměřen na ověření matematických simulačních modelů částí obráběcích strojů a technologií a na obecný rozvoj komplexních virtuálních modelů celého stroje. Jednou ze základních a společných potřeb při vývoji příslušných matematických modelů částí, skupin, jednotek, technologií a řídicích systémů je nutnost provádět verifikační měření a experimenty. Tyto experimenty představují zdroje dat pro vývoj sofistikovaných simulačních technik a simulačních modelů. Jedním z významných know-how Fakulty strojní, ČVUT představují virtuální mechatronické modely obráběcích strojů. Tyto modely jsou často a úspěšně aplikovány ve výzkumu a vývoji projektů realizovaných ve spolupráci s průmyslem. V rámci I. etapy projektu byla navržena různá verifikační měření, vybraná měření odpovídající potřebám jednotlivých doktorských prací členů výzkumného týmu byla připravena a byly vyrobeny odpovídající vzorky. Výstupem projektu budou nejen naměřená data a ověřené simulační techniky, ale také poznatky vedoucí ke zpřesnění globálních virtuálních modelů celého stroje.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů