Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Titanium Milling Using HSS Tools

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Dr. Trmal Ing. Jiří
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Ing. Malý Jan
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Nové metody provozního měření dynamických vlastností obráběcích strojů
  • 3.2.1 Obrábění materiálů se zhoršenou obrobitelností
Publikováno v: The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering
Rok vydání: 2011
Rozsah stran: 63-68
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů