Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Contribution to Numerical Simulation of Laser Welding

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Ambrož Petr
Ostatní autoři: Turňa, M.; Taraba, B.; Sahul, M.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.4.1 Výzkum laserových technologií
Publikováno v: Physics Procedia
Rok vydání: 2011
Rozsah stran: 638-645
Klíčová slova svařování laserem, Nd: YAG laser, CrNi korozivzdorná ocel, metoda konečných prvků
Anotace: Příspěvek se zabývá numerickou simulací napět’ových a teplotních polí při svařování trubek pomocí Nd: YAG laseru. Trubky jsou vyrobeny z CrNi austenitické oceli typu AISI 304. K simulaci procesu byl použit software ANSYS 10.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů