Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Identifikace požadavků kladených na stroj

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: FR-TI3/780 | Podpora vývoje způsobilých strojů
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: V-11-094
Klíčová slova konkurenceschopnost, produktivita, přesnost, jakost
Anotace: Zpráva identifikuje klíčové požadavky kladené na nově vyvíjený stroj z hlediska výsledné konkurenceschopnosti stroje a to jak technické, tak obchodní.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů