Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Ing. Hornych Tomáš, Ph.D.
Ostatní autoři: Schut, M.; Ekrt, J.; Kraus, J.; Kováčik, M.; Hofmann, J.
Projekt: TA01011751 | Nová generace řídicího systému pro výrobní stroje
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: V-11-058
Klíčová slova Řidicí systém, MEFI, EtherCat
Anotace: Práce se zabývá popisem postupu prací projektu NG-MEFI v prvním roce řešení. Popisuje návrh hierarchie řídicího systému, jeho otevřenost a komunikační prostředky. Popisuje možnosti uživatelského prostředí a možnosti implementace nového servisního prostředí.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů