Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Moderní komponenty obráběcích strojů

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Ing. Hornych Tomáš, Ph.D.
Ing. Koubek Jan, Ph.D.
Ing. Diviš Ivan
Ing. Ondráček Miroslav, Ph.D.
Ing. Rybář Pavel
Ing. Lysák Pavel
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Šindler Jaroslav
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.2.1 Stavba pokročilých komponentů a uzlů a jejich energetická náročnost
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: V-11-057
Klíčová slova pohon, vibrace, přesnost
Anotace: Zpráva se zabývá potlačením vibrací v oblasti obráběcích strojů. Jedná se o návrh malého aktivního dynamického hltiče a dále o analýzu a vývoj komponent se zvýšeným tlumením. Dále se zpráva zabývá možnostmi odměřování přesnosti obráběcích strojů, analýzou technických možností otočných stolů a unifikací komponent pohonů. Součástí je také shrnutí možností uplatňování metod topologické optimalizace a morphingu pro optimalizaci stavby nosných dílců strojů.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů