Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

RedCaM Quatro - zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Jančík Jiří
Ing. Diviš Ivan
Ing. Černý Richard, CSc.
Ing. Koubek Jan, Ph.D.
Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.1.1A Měření chyb v pracovním prostoru strojů
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: V-11-055
Klíčová slova Přesnost, obráběcí stroj, kalibrace
Anotace: Zpráva se zabývá návrhem a testováním měřicího zařízení pro měření přesnosti obráběcích strojů. Je zde uveden návrh dvoudílné měřicí pomůcky a dále návrh a testování zařízení RedCaM Quatro. RedCaM Quatro je paralelní redundantní stroj umožňující měření polohy nástroje v 6 stupních volnosti.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů