Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Modelování lineárních i nelineárních samobuzených kmitů při obrábění

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Fojtů Petr, Ph.D.
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.1.3 Modelování lineárních i nelineárních samobuzených kmitů při obrábění
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: V-11-030
Klíčová slova samobuzené kmitání, chvění, stabilita, frézování, soustružení
Anotace: Zpráva popisuje verifikaci modelu s reálnými nástroji. Ukazuje výsledky měření směru řezné síly při soustružení a určení hodnoty specifického řezného odporu při frézování. Dále je ukázán vliv směrových koeficientů a tečného kmitání na mez stability. V závěru je popsán software pro určení optimálních otáček při frézování.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů