Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Závěrečná zpráva projektu 1.4.2 za rok 2011

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D.
Ing. Mareš Martin, Ph.D.
Ing. Kohút Peter, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.2 Teplotně-mechanické simulace obráběcích strojů
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: V-11-027
Klíčová slova přenosové funkce, MKP, součinitel přestupu tepla, obráběcí stroj, úhlová deformace
Anotace: V této zprávě je shrnut výzkum projektu 1.4.2. za rok 2011, zabývající se teplotně-mechanickými simulacemi obráběcích strojů (OS). Modelování a kompenzace úhlových deformací pomocí modelů, založených na principu přenosových funkcí (PF), je hlavním předmětem kap. 2. Je zde popsán případ kompenzace úhlových deformací jednoduché struktury (pinoly OS) a také případ složitější teplotně nesymetrické konstrukce tvaru C. Následující kap. 3 se zabývá zahrnutím nelinearit do PF modelů. Výhodou těchto modelů je právě snadná implementace různých typů nelinearit, které se v teplotně-elastickém chování OS vyskytují. Navíc lze pomocí PF modelů tyto nelinearity řešit separovaně. Výzkum podobnostní analýzy v oblasti sdílení tepla OS je popsán v kap. 4. Následující kap. 5 je pak zaměřena na experimentální stanovení součinitele přestupu tepla ve volné a smíšené konvekci na OS. Poslední kap. 6 shrnuje výzkum v oblasti metod redukcí úloh sdílení tepla a teplotní modální analýzy.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů