Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Diagnostic and Measuring Systém of the LM-2 machine Tool

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Burian David, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ing. Kukačka Martin
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Publikováno v: MATAR PRAHA 2004 - Proceedings of Section 1: Machine tools and machining production systems
Rok vydání: 2004
Rozsah stran: 239-244
Klíčová slova diagnostika, diagnostický systém, experimentální měření, obráběcí stroj
Anotace: Příspěvek seznamuje čtenáře s problematikou diagnostiky moderních obráběcích strojů. V první části dává přehled jaká diagnostika se na strojích dané kategorie (obráběcí stroje) používá. Na příkladu experimentálního stroje LM-2 představuje bohatě dimenzovaný diagnostický systém SEDAM. Seznamuje s možnostmi takového systému, popisuje schopnosti komunikovat, nejen s diagnostikovaným strojem ale také s okolím pomocí moderních technologií internetu. V hrubých rysech představuje technické provedení experimentálního měřicího systému.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů