Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Měřicí technika na VCSVTT - Analýza konstrukcí strojů metodou konečných prvků

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Publikováno v: Technický týdeník
Rok vydání: 2004
Rozsah stran: 7-7
Klíčová slova MKP, výpočty nosných struktur obráběcích strojů, topologická optimalizace
Anotace: Článek charakterizuje možnosti výpočtů MKP ve VCSVTT.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů