Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Selection of spindle for high speed cutting

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ing. Šafek Jiří
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Publikováno v: ICPM 2003
Rok vydání: 2003
Rozsah stran: 168-174
Klíčová slova vřetena, MRR, nástrojová rozhraní, pohony vřetena, uložení vřeten
Anotace: Článek uvádí základní pravidla pro výběr vřetena pro obráběcí stroj. Výkonnost obrábění je dána množstvím odevraného materiálu - MRR. Aby bylo možno maximalizovat MRR, třeba vysoká tuhost soustavy vřeteno- nástrojový držák-nástroj. Podle toho je nutno vybrat ložiskový a nástrojový systém. Dále je třeba volit vhodný motor vřetena, aby byly maximálně využity možnosti mechanické soustavy.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů