Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Řešení dynamických problémů rychlostního obrábění

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bubák Antonín, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Publikováno v: Technik příloha
Rok vydání: 2003
Rozsah stran: 16-18
Klíčová slova frézovací centra, nové koncepce obráběcích center, vysoce dynamická obráběcí centra
Anotace: Článek je věnován problematice výrobních strojů a především frézovacích center nových koncepcí. Shrnuty jsou základní motivy a fyzikální možnosti dalšího vývoje frézovacích center s vysokou dynamikou pohybových os.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů