Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Zkušební stav s vysoce dynamickou pohybovou osou poháněnou lineárním motorem

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bubák Antonín, Ph.D.
Ing. Ondráček Miroslav, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ing. Novotný Ondřej
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Publikováno v: Proceedings of Workshop 2003
Rok vydání: 2003
Rozsah stran: 756-757
Klíčová slova vysoké zrychlení, motor lineární, stroje obráběcí, vibrace
Anotace: Vysoká zrychlení vyžadovaná v poslední době od lineárních NC os obráběcích strojů způsobují nežádoucí rázy, které se projevují při každém zrychlení a zpomalení pohyblivé hmoty. Tyto rázy se přenášejí do nosné konstrukce stroje a způsobují její vibrace, čímž zhoršují podmínky pro kvalitní regulaci polohy. Pro potlačení tohoto jevu se hledají, studují a experimentálně ověřují nové konstrukční principy. Jedním z nich je tzv. zákluzový princip poprvé předvedený firmou Siemens na výstavě obráběcích strojů EMO 2001.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů