Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Karusel SKL 12 S120 A1 - příčiny chvění

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Ing. Chvojka Petr, Ph.D.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Výzkumný program:
  • Téma 3 Zvyšování spolehlivosti a pohotovosti výrobních strojů
Rok vydání: 2003
Číslo vydání: 3-05-03
Klíčová slova stroje obráběcí,karusel,chvění
Anotace: Měření dynamického chování svislého soustruhu. Výchozím bodem je detekce frekvence chvění při soustružení. Následuje modální analýza odhalí příčiny chvění.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů